Våra Servicevillkor

Båtar skall avhämtas snarast efter avslutat arbete, om inget annat avtalats.

Båtar som inte hämtas inom skälig tid, som vi anser är inom 14 dagar efter att arbetet avtalats vara slutfört,

överförs till uppställningsplatsen för säsongsförvaring.

Denna uppställningsplats debiteras förskottsvis per påbörjad kalendermånad.

Båt 0-4,99m 600kr/mån

Båt 5-7,99m 800kr/mån

Båt 8-10,0m 1000kr/mån